Platba úspěšně dokončena.

Neschválené subscription

Nabíjecí skupina a zákazník musí být součástí stejného poskytovatele.

Zamítnout

Nabíjecí karta

Nelze kopírovat, protože se měny liší

Hosting veřejný dobíjecí bod 2 kanály AC ( měsíčně)

Platba selhala. Zkontrolujte, zda jsou údaje uvedené při platbě správné. Pokud byly všechny údaje uvedeny správně, kontaktujte banku, která vaši kartu vydala, a prošetřte příčinu zamítnutí.

Trvání (min)

Každý