Platba úspešne dokončená.

Neschválené predplatné

Nabíjacia skupina a zákazník musia byť súcasťou rovnakého poskytovateľa.

Zamietnuť

Nabíjacia karta

Nie je možné kopírovať, pretože meny sa líšia

Hosting verejný dobíjací bod 2 kanály AC (mesačne)

Platba zlyhala. Skontrolujte, či sú údaje uvedené pri platbe správne. Ak boli všetky údaje uvedené správne, obráťte sa na banku, ktorá vydala vašu kartu, aby sa zistili príčiny odmietnutia.

Trvanie (min)

Každý